79ce31464d4884b4e1683495a7b37d6f

Du ångrar det som skedde men det var en erfarenhet som gjorde dig starkare. Du ångrar det eftersom du vet hur man ska undvika en sådan situation. Dela resultatet för att visa alla hur mycket din styrka har växt!