e35aa5cf7cbd30d9a9845f18ef547a2e

Cia, människorna i ditt liv bör alltid följa dessa instruktioner! De kommer att göra det mycket mer simpelt att hantera dig och kommer att tillåta dig att fungera optimalt. Du är en känslig maskin och du kräver mycket vård för att nå maximal livslängd!